Agregátor volebních modelů do PSP ČR


Agregátor kombinuje dohromady výsledky výzkumných společností, které pravidelně publikují volební modely. Proč prezentujeme data i ostatních společností a ne jen CVVM? Každý sběr dat a metodika konstrukce volebního modelu má svá specifika a z nich vyplývající tendence. Různé volební modely tak za různých okolností mohou zdůrazňovat jiné charakteristiky volebního chování. Pro plastičtější představu o vývoji podpory pro jednotlivé politické strany je proto vhodné sledovat výstupy více společností najednou a vidět tak podporu stranám z různých úhlů pohledu.

Hodnota agregátoru je pro každý den počítána jako vážený průměr jednotlivých výzkumů. Čím blíže má zvolený den ke střednímu datu sběru dat výzkumu, tím má výzkum větší váhu.

Nepřehlédněte:

U každého výzkumu je uveden datum a způsob sběru dat. Pro interpretaci výzkumu je vhodné obě tyto informace brát v úvahu. Způsoby sběru dat mají následující zkratky

  • CAPI – osobní dotazování s tabletem/počítačem
  • PAPI – osobní dotazování s papírovým dotazníkem
  • CAWI – vyplňování dotazníku přes internet
  • CATI – telefonické dotazování


Nahrávám data ...
stáhnout