Časové řady vybraných otázek z výzkumu naše společnost


Výzkum veřejného mínění „Naše společnost“ probíhá pravidelně desetkrát do roka na reprezentativním vzorku populace České republiky od 15 let (vždy přibližně 1000 respondentů). Respondenti jsou do výzkumu vybíráni metodou kvótního výběru, kvótami jsou pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Do šetření jsou pravidelně řazena politická, ekonomická i další obecně společenská témata. Výzkum poskytuje unikátní průřez postoji české veřejnosti s možností časového srovnání, a tím i sledování nejen aktuálního názorového rozložení ale i dlouhodobých trendů.

Od ledna 2020 je reprezentativita datových souborů zvyšována pomocí vážení dat. Vážící proměnné jsou vzdělání X NUTS 2, věk X NUTS 2, pohlaví X kraj, velikost místa bydliště X věk a vzdělání X věk. Zdroj dat pro vážení je Český statistický úřad. Vliv vážení na hodnoty v časových řadách je relativně malý (obvykle do 2 %). Časová srovnatelnost není kvůli této úpravě výrazněji narušena.

Nepřehlédněte:

Pokud umístíte kurzor myši přímo na křivky v grafu, zobrazí se vám hodnoty příslušných odpovědí.

Ve filtru pod grafy můžete nastavit kritéria, dle kterých lze graf dále modifikovat, např. zobrazit si názory pouze mužů určitého věku a vzdělání.

Kliknutím na tlačítko stáhnout si můžete zobrazit tabulku se zdrojovými daty.